sản phẩm áp dụng mới nhất thông minh hệ thống định vị cho sáu trạm gốc. nó là chính xác hơn và cũng nhanh hơn so với truyền thống hệ thống định vị cho cơ sở duy nhất trạm hoặc ba trạm gốc; nó đã được thông qua bản đồ google v3 trong đó bao gồm phần lớn các quốc gia; nó cũng được trang bị với báo động âm thanh có tính năng rõ ràng âm thanh và dài đứng theo thời gian, kích thước nhỏ, hiệu suất ổn định và thuận tiện cài đặt; nó là chủ yếu được sử dụng cho các giám sát, bảo vệ và theo dõi các nhà, trẻ em, người già, vật nuôi, xe ô tô, nhà kho và theo dõi chống trộm khác.