Đồng hồ báo thức camera MDH-214 có thế xuất hiện trong phòng như một thiết bị báo thức thông thường và trang trí. Tuy nhiên, không ai có thể phát hiện ra thực sự một thiết bị với camera được giấu kín