Camera sạc dự phòng H2 quay lén chuyên nghiệp có khả năng nhìn đêm phạm vi 1 đến 2m

Thời gian quay liên tục tối đa 6 tiếng

Pin: 5000 mAh li-polymer | Thời gian sạc: 6 tiếng

Có thể nhìn đêm phạm vi 1 đến 2m